60603937

Vi tilbyder at udvikle rapporter til vurdering af bygningers klimaaftryk. Efter et nyt tiltag i bygningsrelementet er det blevet et krav at alle nye bygninger skal aflevere en LCA (livscyklusvurdering) ved husets færdigmelding.