CAFEKUBIM

Building Consultant

50 Đường số 3, ​50 Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, HCMC, 70000, Vietnam


(090) 372-0990

CAFEKUBIM cung cấp dịch vụ tư vấn BIM chuyên nghiệp bao gồm các chương trình đào tạo, cung cấp nhân sự cũng như triển khai dự án sử dụng nền tảng quy trình BIM, trọng tâm là ứng dụng khoa học máy tính vào ngành xây dựng một cách hiệu quả và hướng đến sản phẩm chất lượng.

Monday
-
Tuesday
-
Wednesday
-
Thursday
-
Friday
-
Saturday
Closed
Sunday
Closed