choochuen

Real Estate Agency

ชูชื่น ซอยโชคดี เทศบาลนครระยอง 21000, ท่าประดู่, 21000, Thailandบริษัท ชูชื่น จำกัด
คือบริษัทที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะยกระดับมาตราฐานการใช้ชีวิตที่ดีเพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของคนในวันนี้ เราจึงได้รวมเอากลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้ง นักธุรกิจ นักการตลาด นักออกแบบ สถาปนิก และนักโฆษณา ที่มีแนวคิดที่แตกต่าง มาร่วมกันสร้างรุปแบบการใช้ชีวิตที่ดีเพื่อตอบรับกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเติบโตของเศรษฐกิจ
และด้วยแนวคิดจากกลุ่มคนที่คิดต่าง ทำให้การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของเรา ไม่ได้งานออกแบบเป็นแค่เพียง “การออกแบบงานก่อสร้าง” หรือเป็นแค่การดีไซน์วัตถุอย่างเสา ผนัง หรือคานเท่านั้น แต่ที่ชูชื่น เรามองงานออกแบบ คือ “ การออกแบบการชีวิต” การออกแบบรูปแบบการดำเนินชีวิตที่อยู่ภายใต้สิ่งก่อสร้างนั้น อละท่านจะได้พบกับอีกหนึ่งโครงการที่ “คิดต่าง” ในทุกๆ รายละเอียดของชีวิต......
เพื่อคนในวันนี้

Monday
-
Tuesday
-
Wednesday
-
Thursday
-
Friday
-
Saturday
Closed
Sunday
Closed