Här & Du - Individuell Psykologi

Mental Health Service


Här & Du - Individuell Psykologi drivs av leg. psykolog Josefin Garberg och erbjuder privat vård online över hela landet och fysiskt på plats i centrala Stockholm. Terapi och psykologisk behandling utifrån dina individuella behov och på dina villkor, för ökad psykisk hälsa.