Healthy Habitat

Nursing Home

34/28 เฉลิมพระเกีรยติ ร.9 ซอย 28 แยก 14-2, Bangkok, 10250, Thailandศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นแบบครบวงจร โดยเน้นการดูแลแบบองค์รวม ดูแลอย่างมืออาชีพ โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทีมพยาบาลมืออาชีพ ทีมกายภาพบำบัด และทีมโภชนาการ ที่จะเน้นในการดูแลทั้งสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เข้าพัก

Monday
-
Tuesday
-
Wednesday
-
Thursday
-
Friday
-
Saturday
-
Sunday
-