i-eclectic

Mental Health Clinic

נתן הנביא, תל אביב יפו, 6710337, Israelמרחב לטיפול פרטני וקבוצתי. תהליך ליווי עבור אוטיסטים שאינם מדברים, מינימל ורבל, תפקוד נמוך לתווך להם את ההקלדה בשיטת יעל כהן.
תהליך לווי לנשים אימהות צעירות, נשים שסובלות מכאבי ווסטיבלוטיס, וולדיניה, אנדומטריוזיס.
עבודה יונגיאנית המלווה תהליכי התפתחות .
הקליניקה בתל אביב.