(095) 786-1030

ปรึกษาและระบายความรู้สึก เกี่ยวกับปัญหาครอบครัว ฟรี สำหรับน้องๆอายุ 11-26 ปี พี่พระจันทร์จะฟังอย่างเปิดใจและใส่ใจ ไม่ว่าน้องๆจะเจอปัญหามาหนักแค่ไหน พี่พระจันทร์ยินดีอยู่เคียงข้าง “เพราะปัญหาภายในครอบครัว ไม่ใช่เรื่องเล็กๆของเด็ก Gen Z” Twitter: @ListenToGenZ