Mediation & Consensus Building

Mediation Service

12 HaAlon St, Migdal, 3009500, Israelגישור ביחסים מתמשכים: בין שותפים עסקיים, בני זוג, יורשים ושכנים. יחד נבנה מארג הסכמות למערכת יחסים מכבדת. הסכמות שיענו על צורך בהמשך מערכת יחסים ראויה בעתיד.
גישור במשפחה בשיתוף עם עו"ד המומחים בדייני משפחה, כצוות נגשר ונסייע לבנות הסכמות בדרך מכבדת לעתיד. גישור בו מעורבים ילדים ימנע חוויות של מלחמה בבית ואת המתח המתמשך (הורים, ילדים ומשפחה מורחבת) הכרוכים בניהול הליכים משפטיים.
בבניית הסכמות נפעל לבניית הסכמה מובנת ורחבה יחד ניצור תשתית לדיאלוג בנושאים מורכבים ובעלי השפעה. במיוחד במקומות בהן מתקיימות מערכות יחסים מתמשכות וקיימת מידה כזו או אחרת של תלות הדדית בין הצדדים ופוטנציאל משמעותי של שיתוף פעולה עתידי כגון: מרחב הציבורי, בתים משותפים, מגזר כפרי, רשויות מקומיות, עסקים וכד'.

Monday
-
Tuesday
-
Wednesday
-
Thursday
-
Friday
-
Saturday
Closed
Sunday
-