NLM Hamarkirken

Religious Organization

11 Stormyrvegen, Hamar, 2315, NorwayNLM Hamarkirken er en menighet som står tilsluttet Region Øst av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). I samsvar med NLMs grunnregler, bygger menigheten sitt arbeid på Den Hellige Skrift og på den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelse.
NLM Hamarkirken har som formål, i samsvar med grunnreglene i NLM, å arbeide for å utbre Guds rike i Norge og på NLMs misjonsfelter. Menigheten deler NLMs visjon og motto: Verden for Kristus! Vi vil være en menighet som viser Guds kjærlighet, vinner nye, bevarer, utruster og sender. Menighetens kjerneverdier er: Himmelvendt og jordnær – med Jesus i sentrum.