Parvathi's Kitchen

Indian Restaurant

290 E Lincoln Hwy, Exton, Pennsylvania, 19341, USA