Roman Škamla - Finančný sprostredkovateľ, finančný poradca

Financial Consultant

Horná 65/A, Banská Bystrica, 97401, Slovakia


+421 902 412 454