Scott Telfer - Ski & Snowboard Instructor

Ski School

2457, Ikenotaira, Myoko, Niigata, Myoko, 949-2112, Japan


07035493369

Highly experienced Ski & Snowboard Instructor based in Myoko Kogen, Japan.

Monday
-
Tuesday
-
Wednesday
-
Thursday
-
Friday
-
Saturday
-
Sunday
-