SMS Konin

Soccer Club

11 Adama Mickiewicza, Konin, Konin, 62-500, Poland


(607) 996-846

Szkoła mistrzostwa sportowego