startrunningtherapie.nl

Psychotherapist


Met runningtherapie maken we therapeutisch gebruik van (hard-)lopen met als doel de psychische klachten en stoornissen structureel te verminderen. Runningtherapie is in de meeste gevallen minstens even effectief als psychotherapie.
Daarnaast is runningtherapie een complementaire en ondersteunende vorm van therapie die naast psychotherapie en medicatie kan worden ingezet.