Stowarzyszenie - Muzeum Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie Polskie Zakłady Zbożowe "PZM-PZZ" Kozłów

History Museum


Stowarzyszenie – Muzeum Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie Polskie Zakłady Zbożowe „PZM-PZZ” Kozłów powstało w 2021 roku.

Działalność Stowarzyszenia – Muzeum opiera się przede wszystkim na działaniu na rzecz „PZZ” Kozłów oraz na rzecz ochrony zabytków.

W ramach działania na rzecz „PZZ” Kozłów tworzymy e-muzeum, które jest wstępem do muzeum stacjonarnego; rozpowszechniamy wiedzę na temat powstania i działalności Zakładów Zbożowych w Kozłowie; jak również zajmujemy się organizacją imprez okolicznościowych związanych z działalnością „PZZ” Kozłów.