Vật Tư Ngành In Việt Mã

Printing Equipment Supplier

562 Đ. Nguyễn Trãi, Ho Chi Minh, 70000, Vietnam


00 84 283 9650496

Vật tư offset: cao su, dung dịch làm ẩm, bột chống dính, chật khữ bọt, chất phủ bóng, chất phủ mờ, vv...