WeTeach English IL

Private Tutor

Haifa, Kfar Wradim, 25147, Israelמדיבור ללמידה למבחנים, שיעורי בית ועבודות, שנים של נסיון ועבודה בקהילות בצפון אמריקה והמשך צבירת נסיון בתחום ההוראה באנגלית. אני מאמין שבשביל שתלמיד/ה באמת יצליחו, צריך להבין את חומר הלמידה במלואו ואת מקומו של חומר הלמידה כמרכיב השפה. אני אתאים עצמי לרמת התלמיד/ה וביחד נבנה את הדרך הטובה והיעילה ביותר ללמוד את החומר בצורה שבה התלמיד/ה- גם יצליח/תצליח בלימודים וגם יגיע/תגיע להשגים ובנוסף, לא רק ילמדו אנגלית כחומר לימודי, אלא גם ירכשו את עקרונות השפה במלואם, תוך כדי שיפור מעשי בקישורי התקשורת ובשפה עצמה. בנוסף אני מקפיד על שילוב ממשקים נוחים למשתמש כדי להפוך את תהליך הלמידה לאינטרקטיבי וקליל כדי לעבוד בעיקר על הורדת מחסום הידע ברכישת השפה.

Monday
-
Tuesday
-
Wednesday
-
Thursday
-
Friday
-
Saturday
Closed
Sunday
Closed